Writer Transforms Ottoman-Era Akko Home Into Artists' Retreat - Tablet Magazine